Başvuru

  • Lütfen formu doldurmadan önce bu sayfada yer alan yönetmeliği okuyunuz.
  • Seçilen hikâyelerin kitaba basılması için başvuru sahibine tarafımızdan iletilecek muvafakatnamenin doldurulması ve hikayenin bir kopyası ile beraber her iki ebeveyn tarafından ıslak imzalı bir şekilde vakfımıza elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.